GoDaddy hợp tác cùng Amazon Web Services

GoDaddy đang chuyển hạ tầng hệ thống sang Amazon Web Services

Tin nóng nhất đến với cộng đồng người dùng tên miền và hosting trên thế giới trong tuần vừa qua chắc chắn là tin liên quan đến hai nhà cung cấp dịch vụ tên miền lớn nhất thế giới – GoDaddy và nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây lớn nhất thế giới […]

Xem tiếp