Học Làm Web

Vì sao khách hàng không tìm thấy website của bạn?

Trong quá trình tư vấn và làm dịch vụ thiết kế website, không ít lần chúng tôi gặp những doanh nghiệp đã có website rồi, website đã hoạt động một thời gian dài từ 1 đến 3 năm, nhưng thực tế là website chẳng mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp, bởi vì đơn […]

Xem tiếp

Content là gì và quan trọng như thế nào đối với website?

#LamWebQuangNgai – Bạn là một chủ doanh nghiệp và đã tiếp xúc với nhiều công ty cung cấp dịch vụ, chắc chắn bạn sẽ gặp từ “content” hay những cụm từ như “làm content”, “xây dựng content”, … lặp đi lặp lại nhiều lần khi nghe giới thiệu các dịch vụ liên quan đến thiết […]

Xem tiếp